SỬA CHỮA MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT HITACHI

>>> Đọc thêm: VAI TRÒ VÀ CÁCH BẢO DƯỠNG MÁY NÉN KHÍ

>>> Đọc thêm: 5 KHÁI NIỆM CƠ BẢN KHI CHỌN HỆ THỐNG MÁY NÉN KHÍ

Khi có vấn đề xảy ra, đèn Shutdow, arlam hoặc auto start sáng và màn hình số hiển thị mã Shutdown hoặc Arlam phù hợp. Xảy ra trường hợp này, đối chiếu với bảng dưới đây để xác định nguyên nhân. Nếu không tìm thấy nguyên nhân hãy liên hệ với chúng tôi để xử lý vấn đề.

sua chua may nen khi Hitachi

1. Mã lỗi máy nén khí trục vít Hitachi E-17 , đèn: Shutdown sáng ( nháy ), sự cố: quá tải, hiện trạng máy nén: máy bị dừng lại.

Các nguyên nhân, biện pháp sử lý, nguyên nhân và hướng dẫn khởi động lại

- Hoặc lỗi nguồn cung cấp: kiểm tra lại điện áp và hiệu chỉnh nó. Rơ le nhiệt quá tải bị nhảy. Sau khi khắc phục xong nhấn phím khởi động lại của rơ le quá tải nhiệt.

- Hoặc Áp xuất xả cao: kiểm tra và hiệu chỉnh cài đặt điều khiển công suất và điều chỉnh lại van điều chế. Nếu áp suất xả là cao hơn áp suất chỉ định. Rơ le nhiệt quá tải bị nhảy. Sau khi khắc phục xong nhấn phím khởi động lại của rơ le quá tải nhiệt

- Hoặc Áp xuất xả cao: kiểm tra bộ tách dầu, thay thế nếu nó bị kẹt. Rơ le nhiệt quá tải bị nhảy. Sau khi khắc phục xong nhấn phím khởi động lại của rơ le quá tải nhiệt

- Hoặc lỗi động cơ chính hoặc động cơ quạt làm mát: kiểm tra điện trở cách điện mô tơ. Sau khi khắc phục xong nhấn phím khởi động lại của rơ le quá tải nhiệt

- Hoặc lỗi bộ đầu nén: kiểm tra bộ đầu nén. Sau khi khắc phục xong nhấn phím khởi động lại của rơ le quá tải nhiệt

2. Mã lỗi máy nén khí trục vít E-18: đèn Shutdown sáng nháy thể hiện nhiệt độ xả của khí nén vượt quá 110 độ C làm mát nén khí bị tắt

Các nguyên nhân, biện pháp sử lý, nguyên nhân và hướng dẫn khởi động lại

- Hoặc: nhiệt độ xung quanh ( môi trường ) cao > cần thông thoáng phòng để giảm nhiệt độ xung quanh thấp hơn 40 độ C. Sau khi khắc phục xong nhấn phím RESET để xóa lỗi và khởi động lại máy nén khí.

- Hoặc: mức dầu thấp > thêm dầu ( cần ngắt nguồn điện và đảm bảo rằng thang đo áp xuất xả chỉ  số O Mpa ). Sau khi khắc phục xong nhấn phím RESET để xóa lỗi và khởi động lại máy nén khí.

- Hoặc: bộ làm mát dầu bẩn hoặc kẹt > vệ sinh xung quanh bộ làm mát dầu. Sau khi khắc phục xong nhấn phím RESET để xóa lỗi và khởi động lại máy nén khí.

- Hoặc bộ làm mát dầu bẩn hoặc tắc > thay bộ lọc dầu. Sau khi khắc phục xong nhấn phím RESET để xóa lỗi và khởi động lại máy nén khí.

3. Mã lỗi máy nén khí E-23: đèn Alarm sáng nháy thể hiện nhiệt độ khí xả cao hơn 105 độ C. Máy nén khí đang trong trạng thái Alarm cần giảm nhiệt độ ngay

Các nguyên nhân, biện pháp sử lý, nguyên nhân và hướng dẫn khởi động lại: giống như trương hợp lỗi E-18

4. Mã lỗi máy nén khí trục vít E-01: đèn Shutdown sáng nháy,  sự cố: máy nén khí bị ngược pha , hiện trạng máy nén: máy bị dừng lại.

Cần ngắt nguồn điện máy nén khí và thay đổi 2 trong 3 dây pha. Sau đó tiến hành reset lại lỗi và khởi động máy máy nén.

5. Mã lỗi máy nén khí E-02: đèn Shutdown sáng nháy,  sự cố: máy nén khí bị mất pha , hiện trạng máy nén: máy bị dừng lại.

Cần ngắt nguồn điện máy nén khí và xem xét lại nguồn cung cấp điện xem tại sao lại bị mất pha, vặn lại các mối nối dây cho chặt. Sau đó tiến hành reset lại lỗi và khởi động máy máy nén.

6. Mã lỗi máy nén khí Hitachi E-12: đèn Shutdown sáng nháy,  sự cố: Áp suất khí xả cao không bình thường , hiện trạng máy nén: máy bị dừng lại.

Các nguyên nhân, biện pháp sử lý, nguyên nhân và hướng dẫn khởi động lại

- Hoặc lỗi bộ tách dầu, cần kiểm tra lại bộ tách dầu có bị tắc không và thay thế nếu cần thiết. Nhấn phím reset và khởi động lại máy nén.

- Hoặc công tắc tơ số 52 bị lỗi. Cần ngắt nguồn điện và vặn lại các dây nối vào công tắc số 52. Nhấn phím reset và khởi động làm máy nén.

7. Mã lỗi máy nén khí trục vít E-21: đèn Alarm sáng nháy,  sự cố: bộ lọc khí nén đầu vào bị tắc , hiện trạng máy nén: máy nén bị cảnh báo Alarm.

Cần vệ sinh bộ lọc khí, sau đó nhấn phím Reset lại máy nén

8. Mã lỗi máy nén khí Hitachi E-22: đèn Alarm sáng nháy,  sự cố: mức dầu thấp , hiện trạng máy nén: máy nén bị cảnh báo Alarm. Cần bổ sung thêm dầu bôi trơn.

9. Mã lỗi máy nén khí E-16: đèn Shutdown sáng nháy, sự cố: báo lỗi của công tắc tơ 42, hiện trạng máy nén: máy nén khí bị dừng. Cần ngắt nguồn điện, kiểm tra công tắc 42, vặn các dây nối vào công tắc 42 thay thế nếu cần thiết. Cần theo dõi công tắc 42 có hoạt động không khi vận hành tam giác. Nhấn phím Reset để xóa lỗi

10. Mã lỗi máy nén khí Hitachi E-51: đèn Shutdown sáng nháy, sự cố: báo lỗi của công tắc tơ 52, hiện trạng máy nén: máy nén khí bị dừng. Cần ngắt nguồn điện, kiểm tra công tắc 52, vặn các dây nối vào công tắc 42 thay thế nếu cần thiết. Cần theo dõi công tắc 52 có hoạt động không khi vận hành sao. Nhấn phím Reset để xóa lỗi.

11. Mã lỗi máy nén khí E-31: đèn Shutdown sáng nháy, sự cố: lỗi hoặc ngắt nguồn cảm biến nhiệt độ 1 ( nhiệt độ tại đầu ra của đầu nén ). hiện trạng máy nén khí bị dừng. Cần ngắt nguồn và kiểm tra cảm biến nhiệt độ TH1, thay thế nếu cần thiết, vặn lại các đầu dây nối vào TH1. Khi thấy nhiệt độ hiển thị của TH1 dưới 30 độ C thì chứng tỏ cảm biến TH1 bị lỗi, khi khắc phục xong cảm biến sẽ tự khởi động.

12. Mã lỗi máy nén khí E-32: đèn Shutdown sáng nháy, sự cố: lỗi hoặc ngắt nguồn cảm biến nhiệt độ 2 ( nhiệt độ khí đầu ra của bộ phận tách dầu ). hiện trạng máy nén khí bị dừng. Cần ngắt nguồn và kiểm tra cảm biến nhiệt độ TH2, thay thế nếu cần thiết, vặn lại các đầu dây nối vào TH2. Khi thấy nhiệt độ hiển thị của TH2 dưới 30 độ C thì chứng tỏ cảm biến TH2 bị lỗi, khi khắc phục xong cảm biến sẽ tự khởi động.

13. Mã lỗi máy nén khí Hitachi E-33: đèn Shutdown sáng nháy, sự cố: lỗi hoặc ngắt nguồn cảm biến áp suất. hiện trạng máy nén khí bị dừng. Cần ngắt nguồn và kiểm tra cảm biến áp suất PS, thay thế nếu cần thiết, vặn lại các đầu dây nối vào PS. Khi thấy nhiệt độ hiển thị của PS là 0 Mpa trong quá trình vận hành thì chứng tỏ cảm biến áp suất PS, khi khắc phục xong cảm biến sẽ tự khởi động.

14. Mã lỗi máy nén khí trục vít Hitachi E-41: đèn Shutdown sáng nháy, sự cố: lỗi thiết bị điều khiển ( lỗi ROM hoặc bo mạch ). hiện trạng máy nén khí bị dừng. Cần ngắt nguồn và nối lại nguồn, nếu lỗi vẫn xảy ra thì cần thay thế bo mạch.

15. Mã lỗi máy nén khí E-42: đèn Shutdown sáng nháy, sự cố: lỗi thiết bị điều khiển ( lỗi RAM hoặc bo mạch ). hiện trạng máy nén khí bị dừng. Cần ngắt nguồn và nối lại nguồn, nếu lỗi vẫn xảy ra thì cần thay thế bo mạch.

16. Mã lỗi máy nén khí E-43: đèn Shutdown sáng nháy, sự cố: lỗi thiết bị điều khiển ( lỗi E2ROM hoặc bo mạch ). hiện trạng máy nén khí bị dừng. Cần ngắt nguồn và nối lại nguồn, nếu lỗi vẫn xảy ra thì cần thay thế bo mạch.

17. Mã lỗi máy nén khí Hitachi E-59: đèn Alarm sáng nháy, sự cố: máy nén khí cảnh báo bị quá số lần đóng mở van hút khí có tải/không tải quá 1.000.000 lần. Cần thay thế phụ tùng của van tiết lưu ( van hút khí ) sau khi thay xong cần nhấn giữ phím Select và nhấn phím Reset.

NHỮNG LỖI MÁY NÉN KHÍ HITACHI KHÔNG HIỂN THỊ TRÊN BẢNG ĐIỀU KHIỂN

18. MÁY NÉN KHÍ KHÔNG KHỞI ĐỘNG ĐƯỢC

- Tiếng ồn động cơ không thể nghe thấy: 

   + Đứt dây: thay dây

   + Bảng mạch in, các rơ le hỏng, nổ cầu chì, máy biến thế hỏng: thay thế

   + Động cơ trục trặc, sự cố: thay thế

- Tiếng ồn động cơ nghe thấy:

   + Sụt điện áp: Thay đổi công suất bộ chuyển đổi khi mà công suất nguồn điện quá nhỏ

   + Dây quá nhỏ: thay thế dây theo kích thước tiêu chuẩn

   + Động cơ không bình thường: sửa chữa hoặc thay thế

   + Van khởi độn từ hỏng: thay thế

   + Bộ tua của máy nén không thể quay: thao ra và kiểm tra bộ nén chính.

19. ÁP SUẤT ĐẦU RA MÁY NÉN KHÍ GIẢM BẤT THƯỜNG

- Van điều áp hoặc van xả tự lỗi: điều chỉnh lại hoặc thay thế.

- Đường ống rò rỉ: vặn lại hoặc thay thế toàn bộ

- Tắc bộ lọc khí đầu vào: vệ sinh hoặc thay thế

- Tắc bộ tách dầu: thay thế.

20. ÁP SUẤT ĐẦU RA MÁY NÉN KHÍ TĂNG BẤT THƯỜNG

- Van điều chỉnh áp suất lỗi: điều chỉnh lại

- Van tiết lưu lỗi: tháo ra và kiểm tra toàn bộ

- Phớt hỏng: thay thế

- Thang đo áp suất lỗi: thay thế

21. VAN AN TOÀN MÁY NÉN KHÍ HOẠT ĐỘNG ( NHẢY )

- Vượt quá áp suất định mức: xem mục áp xuất đầu ra tăng bất thường ở trên

- Điều chỉnh sai hoặc lỗi van an toàn: chỉnh lại, sửa chữa hoặc thay thế.

22. NHIỆT ĐỘ KHÍ NÉN ĐẦU RA QUÁ CAO

- Van điều khiển nhiệt độ dầu hoạt động kém: thay thế

- Nhiệt độ khí hút đầu vào quá cao: thêm thông gió

23. TIÊU THỤ NHIỀU DẦU MÁY NÉN KHÍ

- Hệ thống ống lọc dầu tắc bẩn: vệ sinh hoặc thay thế

- Bộ tách dầu tắc: thay thế

24. DÒNG ĐIỆN MÁY NÉN KHÍ LỚN BẤT THƯỜNG

- Điện áp thấp hoặc không cân bằng: điều chỉnh nguồn điện và điện áp

- Chống mài mòn không tốt của các bộ phần quay ( đầu nén bị kẹt… ): kiểm tra máy và thay dầu bôi trơn

25. DÒNG ĐIỆN MÁY NÉN KHÍ NHỎ BẤT THƯỜNG

- Đặt không tải cho van điều khiển áp suất: điều chỉnh lại

- Bộ lọc khí tắc bẩn: vệ sinh hoặc thay thế

- Quá điện áp: điều chỉnh lại nguồn điện và điện áp.

26. DẦU MÁY NÉN KHÍ BỊ HỎNG QUÁ NHANH

- Sử dụng loại dầu không chính hãng: thay thế loại phù hợp

- Nhiệt độ không khí xung quanh quá cao: giảm nhiệt độ phòng

- Có nước trong hệ thống: kiểm tra đường xả và hệ thống thoát

- Cặn dầu bôi trơn nhiều: xả dầu tại vị trí thay dầu bôi trơn.

27. MÁY NÉN KHÍ BỊ RUNG QUÁ MỨC

- Lỏng bu lông hoặc đinh vít: vít chặt lại

- Lắp đặt thiết sót: lắp thêm thiết bị để giải quyết thiếu sót

- Mất thăng bằng của bộ phận thăng bằng quạt làm mát: làm sạch bộ phận thăng bằng.

 

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi được được tư vấn thêm

Nguyễn Thanh Thế – Phụ trách kinh doanh
Công ty tnhh thương mại Thăng Uy
Tầng 2 – Tòa nhà Thăng Long – 98A Ngụy Như Kon Tum – Thanh Xuân – Hà Nội
Hotline: 0914 375 535
E-mail: the@thanguy.com

 

Pin It

Leave a Reply